Blue Flower

Hackney is de naam van een paardenras dat zijn naam dankt aan het Middel-Engelse woord Hakene wat damespaard betekent. Echter is het woord Hakene weer afgeleid van het franse woord 'Hacquenee' wat weer klein paard betekent.

De naam 'Hacquenee' werd gebruikt om de rijpaarden van de oorlogs- en zwaardere paarden te onderscheiden. De Hackney is een temperamentvol en bovenal werklustig paard dat omstreeks 1900 in Nederland werd ingevoerd.